pexels-daniel-reche-1557182-min

Hizmetlerimiz

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk ve ergen danışmanlığı, genç bireylerin duygusal, sosyal ve davranışsal sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık alanıdır. Bu tür danışmanlık genellikle lisanslı bir çocuk ve ergen terapisti veya danışman tarafından yürütülür. Çocuk ve ergen danışmanlığı, genç bireylerin bireysel ihtiyaçlarına, gelişim aşamalarına ve özel durumlarına odaklanarak destek sağlamayı amaçlar.

Çocuk ve ergen danışmanlığının temel özellikleri şunlardır:

Duygusal Sorunlar: Danışmanlık, çocukların ve ergenlerin duygusal sorunları ile başa çıkmalarına yardımcı olur. Bu, öfke, üzüntü, endişe, stres ve diğer duygusal zorlukları içerebilir.

Akademik Zorluklar: Çocuk ve ergen danışmanları, öğrenme güçlükleri, motivasyon eksikliği, sınav stresi gibi akademik zorluklarla baş etmeye yardımcı olabilir.

Aile İlişkileri: Danışmanlık, aile içi iletişim sorunları, çatışmalar veya aile değişiklikleri gibi konularda genç bireyleri destekler. Aile danışmanlığı ile işbirliği yapabilirler.

Sosyal Beceriler: Çocuk ve ergen danışmanları, sosyal beceri gelişimi konusunda destek sunar. Arkadaşlık ilişkileri, grup içinde yer alma, empati gibi becerilerin güçlendirilmesine odaklanabilirler.

Özsaygı ve Kimlik Gelişimi: Bu tür danışmanlık, genç bireylerin özsaygılarını artırmalarına, kimliklerini keşfetmelerine ve olumlu bir benlik kavramı geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Problem Çözme ve Karar Verme Becerileri: Danışmanlar, genç bireylere problem çözme ve karar verme becerilerini öğretir ve bu konularda rehberlik ederler.

Travma ve Zor Deneyimler: Çocuk ve ergen danışmanları, çocukların yaşadığı travmatik deneyimlerle baş etmelerine yardımcı olabilir. Bu, aile içi şiddet, ayrılık, kayıp gibi durumları içerebilir.

Bağımlılık ve Riskli Davranışlar: Danışmanlık, genç bireylerin madde kullanımı, bağımlılık, riskli cinsel davranışlar gibi konularda farkındalıklarını artırabilir ve sağlıklı yaşam becerilerini destekleyebilir.

Çocuk ve ergen danışmanlığı genellikle oyun terapisi, sanat terapisi, bilişsel davranış terapisi gibi özel teknikleri içerebilir. Danışmanlar genç bireylerle güvenli ve destekleyici bir ilişki kurarak, onların güçlü yönlerini keşfetmelerine, sorunlarına çözüm bulmalarına ve daha sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olurlar. Bu süreç, genç bireylerin kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve yaşamları üzerinde olumlu etkiler yaratmalarına katkıda bulunabilir.